Idrottens träningslära - optimal konditionsutveckling

7,5 hp

Kursen riktar sig till idrottare, motionärer, idrottslärare, tränare etc. som vill fördjupa och uppdatera kunskaper om hur man kan optimera konditionsträningen inom olika idrotter. Kursen bygger på nya vetenskapliga rön vad det gäller träning för optimal muskulär anpassning till uthållighet samt optimering av cirkulationsapparatens syreupptagningsförmåga. Genom kursen kommer du att kunna planera och praktiskt genomföra optimal grenspecifika träningsprogram.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans