Idrottens träningslära, prestationsutveckling och tester

7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är idrottare, motionär, tränare, idrottslärare etc Kursen ger dig möjlighet att göra en bra analys och värdering av prestationsförmågan. Kursen ger dig även en grundläggande testledarutbildning samt ökar din förståelse för modern analysteknik.

Kurs­ansvarig

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar