Idrottsmedicin - Hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap

7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för användandet och validiteten av moderna mätmetoder för hälsorelaterade aspekter inom det idrottsmedicinska och idrottsvetenskapliga fältet. Kursen behandlar de viktiga delarna validitet och reliabilitet av metoderna och varför vissa metoder är bättre än andra på individ, grupp och samhällsnivå. Kursen innehåller såväl vetenskapliga som praktiska moment inom mätning av; hälsorelaterad fysisk fitness (kondition, styrka, rörlighet etc.), kroppsammansättning, fysisk aktivitet samt kostintag. Andra viktiga faktorer som studiedesign, storlek på undersökningsgrupper, och hur man genomför validitets och reliabilitetsundersökningar.

Kursen kan ingå som en fördjupningskurs i magisterexamen i idrottsvetenskap/idrottsmedicin.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar