Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador

7,5 hp

Kursen behandlar medicinska problemställningar relevanta för fysisk aktivitet och idrott, från motionstill elitidrott. Det innebär ett brett perspektiv alltifrån internmedicinska till ortopediska frågeställningar, ur ett evidensbaserat perspektiv. Prevention, behandling och rehabilitering kopplat till idrott och fysisk aktivitet ingår också liksom studier av faktorer och underliggande mekanismer för uppkomst av skador inom idrott och motion. Även idrottsmedicinska principer samt grundläggande diagnostisering och kliniska undersökningsmetoder av vanligt förekommande idrottsskador studeras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans