IKT för språklärare

7,5 hp

Kursen ger en överblick av datastödd språkundervisning och teknikanvändning i moderna språk. Teknikutvecklingen diskuteras i samband med metodutveckling i modern språkpedagogik och tillämpad lingvistik från 1960-talet till nutidens fokus på så kallade ”en-till-en” datalösningar i klassummet och användning av surfplattor och mobiltelefoner. En central del av kursen ägnas åt begreppet digital literacy som kombinerar både språkundervisning och teknikanvändning i klassrummet. Kursdeltagarna får också lära sig om att bedöma den pedagogiska nyttan med IKT- verktyg och om resurser för språkundervisning med Puenteduras SAMR modell.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar