Bild på kreativt skrivbord

Illustration II

7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom illustration och studenten får självständigt utforska och utmana sin syn kring vad illustration kan innebära. Kursen går även igenom relationen mellan illustration och andra element i en komposition. Studenten får också kontextualisera sina arbeten och kritiskt reflektera kring sin process och resultat. Kursen består således inte enbart av praktiska uppgifter inom illustration utan även skrivna reflektioner och artist statement.

Studentprojekt

Teckning i rosa föreställande flicka
In this assignment, the student, Hillevi Stephansson, has illustrated an editorial text about "Empathy". The assignment has also a focus on the creative process and to reflect on whether the illustration is a complement or a visual representation of the text.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans