Imperialismen och den moderna världens framväxt

7,5 hp

I kursen utvecklar den studerande en förståelse för orsakerna till och konsekvenserna av modern imperialism och kolonialism från mitten av 1400-talet till idag, med fokus på intensifieringen av europeisk expansion ca 1750–1914. Imperialism medför många former av social, ekonomisk, politisk och kulturell dominans och motstånd. Kursen analyserar specifikt betydelsen av imperialistisk dominans och motstånd i skapandet av den moderna världen, samt dess påverkan på samtiden. Alternativa synsätt på imperialismens och kolonialismens orsaker och effekter undersöks från långsiktiga historiska, globala och jämförande perspektiv. Några centrala teman diskuteras, såsom olika typer av dominans, ojämlikhet, våld, gränsland, kön, ras och civilisation. Kursen utforskar samtida oenigheter kring imperiellt och kolonialt arv, samt aktuella forskningsdebatter. Kursen ges under termin 1 av programmet och är obligatorisk.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M