Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem

7,5 hp

Kursen är en fördjupning inom eHälsa och vänder sig till dig som har grundläggande kunskap inom eHälsa, genom kurser från Linnéuniversitetet, andra motsvarande kurser eller yrkeserfarenhet. För att uppnå full effekt av eHälsa är det inte bara viktigt att välja rätt digitalt verktyg som passar behoven och förutsättningarna inom omsorg, hälso- och sjukvård. Det är även minst lika viktigt att det digitala verktyget implementeras i verksamheten på ett bra sätt. Det finns flera olika strategier och modeller för implementering, där omsorg, hälso- och sjukvård är en kontext med specifika förutsättningar, bl a upphandling, lagstiftning, patientsäkerhet och etik. Efter att ha implementerat det digitala verktyget kan det vara lätt att tro att jobbet är klart, men här tar förvaltningen vid och arbetetet med att få det digitala verktyget att fungera i verksamheten framöver med de anpassningar som krävs av både mjukvaran, hårdvaran och arbetsrutiner. Kursen ger praktiska färdigheter i metodik för implementering och förvaltning av informationssystem för omsorg, hälso- och sjukvård, d v s vårdinformationssystem.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar