Implementering och förvaltning av vårdinformationssystem

7,5 hp

Kursen är en fördjupning inom eHälsa och vänder sig till dig som har grundläggande kunskap inom eHälsa, genom kurser från Linnéuniversitetet, andra motsvarande kurser eller yrkeserfarenhet. För att uppnå full effekt av eHälsa är det inte bara viktigt att välja rätt digitalt verktyg som passar behoven och förutsättningarna inom omsorg, hälso- och sjukvård. Det är även minst lika viktigt att det digitala verktyget implementeras i verksamheten på ett bra sätt. Det finns flera olika strategier och modeller för implementering, där omsorg, hälso- och sjukvård är en kontext med specifika förutsättningar, bl a upphandling, lagstiftning, patientsäkerhet och etik. Efter att ha implementerat det digitala verktyget kan det vara lätt att tro att jobbet är klart, men här tar förvaltningen vid och arbetetet med att få det digitala verktyget att fungera i verksamheten framöver med de anpassningar som krävs av både mjukvaran, hårdvaran och arbetsrutiner. Kursen ger praktiska färdigheter i metodik för implementering och förvaltning av informationssystem för omsorg, hälso- och sjukvård, d v s vårdinformationssystem.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.