Informationsvisualisering

5 hp

Vi lever i en värld där data har identifierats som en kritisk, viktig och värdefull resurs. I detta sammanhang måste analytiker och datavetare stödjas för att uppfatta, förstå och dela mönster eller sammanhang i stora och komplexa datamängder. Visuell analys av data är en nyckelteknik för att attackera denna så kallade big data-utmaning. Denna kurs i informationsvisualisering fokuserar på utnyttjandet av visualiseringstekniker som hjälper människor att förstå och analysera abstrakta data (tabeller eller flerdimensionella informationskällor). Den omfattar grundläggande perceptionsbegrepp, interaktion och visuell representation.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M