Inledande programmering med Java

7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering med programspråket Java.

Kursdeltagaren förväntas efter genomförd kurs:

• Förstå grundläggande begrepp och principer inom objektorienterad programmering.

• Kunna tillämpa objektorienterad programmeringsteknik.

• Ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och god programmeringsmetodik i programspråket Java.

• Införskaffat färdighet att, utifrån en problembeskrivning alt. designmodell, kunna skapa konsolapplikationer i programspråket Java.

Kursen innehåller två delkurser.

• Delkurs 1 Teori 3,5 högskolepoäng

• Delkurs 2 Praktiska tillämpningar 4 högskolepoäng

Kursen ges i sin helhet på distans och lämpar sig därmed utmärkt för yrkesverksamma som vill kompetensutvecklas.
Kursen bygger på självständig instudering av anvisad kurslitteratur och webbaserat instuderingsmaterial som behandlar teorin, samt anvisningar till praktiska uppgifter där kunskapen tillämpas. För den praktiska tillämpningen har kursdeltagare löpandetillgång till webbaserad, personlig handledning. Kursen är indelad i 4 steg som bygger på varandra. Till varje steg hör ett antal praktiska tillämpningar, med obligatoriska respektive valbara uppgifter efter svårighetsgrad och intresse.

Observera! Anmälan till kursen öppnar den 19 februari.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar