Integrations- och mångfaldsstudier I

30 hp

Integration och mångfald är viktiga frågor i vår samtid. I denna kurs får du grundläggande kunskaper om integration och migration i historia och nutid. Du får också möjlighet att fördjupa dig i mångfaldens utmaningar för organisationer, myndigheter och företag, och för samhället i stort. I kursen ingår också översikter över hur svensk förvaltning fungerar, särskilt med hänsyn tagen till integration och mångfald, samt över vilka regelverk som är relevanta i förhållande till integrations- och mångfaldsarbete.

Att få gå in ett ämne och fokusera på det känns väldigt värdefullt

Porträttbild Emma Eriksson

Som arbetande journalist och redaktör kände Emma ofta ett behov av att kunna mer om frågor kopplade till integration och mångfald. En chans att fördjupa kunskaperna kring detta och samtidigt hämta in nya perspektiv gjorde att hon sökte kursen. Att få ta sig tid och stanna upp och reflektera var också en viktig del av att börja studera igen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M