Interaktiv teknik inom digital humaniora

7,5 hp

Under senare år har användningen av nya interaktiva applikationer för digital humaniora (DH) ökat markant. I denna kurs får du kunskap och verktyg för att utforma, utveckla och utvärdera sådana interaktiva miljöer.

Kursen innehåller:

• En översikt över relevanta koncept och samtida metoder som används för att designa och implementera interaktiva scenarier som stödjer DH

• Analys och diskussion av olika DH-scenarier som skapas med hjälp av interaktiva teknologier

• Lära känna olika verktyg för att implementera DH-scenarier

• Utforska olika sätt att utvärdera DH-scenarier som beskrivs ovan

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans