Intermedialitet och Multimodalitet i samtida medier

15 hp

Idag har vi fler medier än någonsin till vårt förfogande för att skapa konst, underhållning och kommunicera på sociala medier. Text, bild och ljud kan kombineras och integreras på många olika sätt. Men hur påverkar våra val av medier det vi vill kommunicera? Och hur kan vi bäst förhålla oss till det faktum att all form av kommunikation kombinerar flera olika uttryckssätt? Denna kurs diskuterar intermedialitet som ett slags mediekunnighet som gör det möjligt att analysera transformationer mellan olika medier och konstformer men också tar hänsyn till multimodal integration av olika resurser i meningsskapande. Mot en historisk bakgrund presenterar kursen olika intermediala och multimodala teorier och diskuterar hur de kan användas för att förstår olika mediekonstellationer som digital lyrik, musikaliskt strukturerat berättande, bilddikter, film adaption och tecknade serier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans