Intermedialitet

15 hp

Kursen behandlar relationer och interaktioner mellan konstarter och medier. En historisk belysning av de tekniska förutsättningarna för skilda medietyper och samspelet dem emellan ges. Såväl äldre som nyare medier belyses. Vidare uppmärksammas teoretiska frågeställningar och problem som rör exempelvis tolkning, förståelse och betydelsebildning, och hur detta är knutet till människans perception och hennes olika sinnen.

Kursens undervisningsspråk är svenska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar