Internationell försäljning: profession, processer och utförande

7,5 hp

Denna distansstudiekurs är avsedd för dem som vill förbättra sin förmåga att förhandla om i stora affärer eller personliga interaktioner. Kursen ger en integrerad bild av vad man ska göra och vad man ska undvika vid förhandlingsbordet, underlättas av en integration av teori, vetenskaplig forskning och praktiska exempel. Alla omfattas från sammanhanget med internationell försäljning i affärer. Kursen beskrivs med ett individuellt digitalt test, två enskilda fall och ett gruppprojekt.

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser 
Studera på distans vid LNU

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar