Internationell kontext och politiska processer inom fältet fred och utveckling

7,5 hp

Kursen ger överblick av samtida och framtida globala trender och maktförskjutningar av betydelse samt större internationella aktörer/organisationer av betydelse för särskilt fattiga länder och konfliktområdens framtida möjligheter för uthållig fredlig utveckling. Teorier om fred och utveckling analyseras, liksom viktigare teorier om politisk utveckling, god samhällsstyrning och demokratiseringsprocesser - och kopplingen mellan politiska och ekonomiska utveckling, och konflikter i utvecklingsländer. Processer för fred och utveckling analyseras som en politisk process där intressekonflikter, makt, identitet, kön och religion och hur dessa politiserade kan analyseras och hanteras inom ramen för en flernivå analys innefattande strukturer, processer och aktörer i fred och utvecklingsprocessen analyseras, på lokal, nationell, regional och global nivå, samt statliga och nationsbyggande, samhällsstyrning, demokratiseringsprocesser, horisontell och vertikal ansvarsutkrävande. Utmaningarna – och de möjligheter - globaliseringen skapar för utveckling på lokal, nationell, regional och internationell nivå diskuteras, liksom frågan global styrning. Det internationellt utvecklingssamarbetes aktörer och politik för att främja demokrati, politisk utveckling och mänsklig rättigheter presenteras och problematiseras - och hur internationella interventioner för att främja fred och utveckling kan påverka politiska aspekterna av fred och utveckling på lokal och nationell nivå. Genom rollspel och övningar ges praktiska färdigheter i datainsamling, analys, skrivande och muntlig presentation.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken