Internationell kontext och politiska processer inom fältet fred och utveckling

7,5 hp

Kursen ger överblick av samtida och framtida globala trender och maktförskjutningar av betydelse samt större internationella aktörer/organisationer av betydelse för särskilt fattiga länder och konfliktområdens framtida möjligheter för uthållig fredlig utveckling. Teorier om fred och utveckling analyseras, liksom viktigare teorier om politisk utveckling, god samhällsstyrning och demokratiseringsprocesser - och kopplingen mellan politiska och ekonomiska utveckling, och konflikter i utvecklingsländer. Processer för fred och utveckling analyseras som en politisk process där intressekonflikter, makt, identitet, kön och religion och hur dessa politiserade kan analyseras och hanteras inom ramen för en flernivå analys innefattande strukturer, processer och aktörer i fred och utvecklingsprocessen analyseras, på lokal, nationell, regional och global nivå, samt statliga och nationsbyggande, samhällsstyrning, demokratiseringsprocesser, horisontell och vertikal ansvarsutkrävande. Utmaningarna – och de möjligheter - globaliseringen skapar för utveckling på lokal, nationell, regional och internationell nivå diskuteras, liksom frågan global styrning. Det internationellt utvecklingssamarbetes aktörer och politik för att främja demokrati, politisk utveckling och mänskliga rättigheter presenteras och problematiseras - och hur internationella interventioner för att främja fred och utveckling kan påverka politiska aspekterna av fred och utveckling på lokal och nationell nivå. Genom rollspel och övningar ges praktiska färdigheter i datainsamling, analys, skrivande och muntlig presentation.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.