Internationella perspektiv på läroplaner och undervisning i matematik

7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som undervisar i matematik från förskola till gymnasium eller som arbetar med lärande i matematik i andra sammanhang (t.ex. i lärarutbildning). I kursen fokuseras läroplaner, matematikundervisning samt kunskapsmätningar ur ett internationellt perspektiv. Likheter och skillnader mellan matematikundervisning och bedömning i olika kulturer och olika utbildningssystem problematiseras. Därutöver identifieras och diskuteras historiska och aktuella internationella utvecklingsinitiativ i matematikundervisning samt implikationer gällande internationella jämförelser av matematikundervisning och elevers matematikkunskaper.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M