Introduktion till det nutida Mellanöstern

7,5 hp

Kursen fokuserat på politiska, sociala, ekonomiska och religiösa förhållanden i det samtida Mellanöstern. Kursen inkluderar studer av politiska system, internationella relationer, politiska och andra konflikter, ekonomiska förhållande inklusive vikten av olja och demografiska förhållanden. Nutida förhållanden ses i ett allmänt historiskt perspektiv efter det första världskriget slut.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort de distanskurser om Mellanöstern som ges inom historieämnet under läsåret 2020-2021. Det gäller under höstterminen 1HI405, Introduktion till det nutida Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen 2021 ges 1HI455, Israel-Palestinakonflikten.

Dessa kurser är självstående och läses separat, men de är till viss del överlappande. I den första kursen, Introduktion till det nutida Mellanöstern, tas regionens historia sedan första världskriget upp och viktiga händelser och historiska processer, som har lagt grunden till dagens Mellanöstern, analyseras. I den andra kursen, 1HI455, Israel-Palestinakonflikten, fokuseras på de olika konflikter som har varit och är delar i vad som brukar betecknas som Palestinakonflikten.

Välkommen att läsa kurser om Mellanöstern. Båda kurserna ges på distans och allt kursarbete sker på en lärplattform och det finns inga fysiska möten. Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M