Introduktion till digital humaniora

7,5 hp

Syftet med denna kurs är att studenten ska lära sig om digital humaniora som fält och hur det påverkar de sätt vi bedriver akademiska praktiker inom humaniora. Metoder för att definiera digital humaniora diskuteras och konsekvenserna för forskningspraktiker inom specifika humanistiska discipliner tas upp. Kursen ger en översikt över effekterna som digitaliseringen har för akademiska praktiker, samt effekter på ökat samarbete över disciplingränser och över kulturarvssektorn och relaterade organisationer. Valda digitala metodologier granskas och diskuteras kritiskt, inklusive digital datainsamling och relaterad digital forskningsinfrastruktur.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar