Introduktion till eHälsa

15 hp

Är du nyfiken på hur digital informationsteknik kan användas för att förbättra välfärd, hälsopromotion, sjukvård, omsorg och socialtjänst, läkemedelshantering, med mera?

De demografiska förändringarna med en åldrande befolkning ställer nya krav på samhället. För att möta de ökade kraven och belastningen måste omsorgen och hälso- och sjukvården hitta nya sätt att arbeta. Här kan digitaliseringen erbjuda möjligheter och att ta tillvara på dessa är ett prioriterat område för regeringen.

Samtidigt innebär digitaliseringen inom omsorg, hälso- och sjukvård också stora utmaningar i form av exempelvis interoperabilitet, säkerhet och integritet. Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter/brukare och personal? Dagens system hanterar ofta livsviktig information och är ett nödvändigt arbetsverktyg för personalen.

Den digitala utvecklingen har bara börjat. För att kunna vara med och driva på arbetet finns behov av kompetens inom eHälsa för alla som är med och berörs. För att förstå och utveckla eHälsa behövs kunskaper från flera olika ämnesområden.

Syftet med denna kurs är att ge de grundläggande kunskaper om informationsteknik, omsorg, hälso- och sjukvård samt ekonomistyrning inom offentlig förvaltning som behövs för att sedan förstå eHälsa på en övergripande nivå. Kursen ger en översikt av digital informationsteknik som kan användas inom omsorg, hälso- och sjukvård, nationellt arbete med eHälsa och välfärdsteknik, samt en inblick i internationell forskning inom eHälsa.

Kursen vänder sig till studerande inom exempelvis data/IT, hälso- och sjukvård, farmakologi samt ekonomi och management. Kursen är också lämplig för anställda inom kommun, landsting, privata vårdgivare, apotek, myndigheter och företag som vill börja bekanta sig med området eHälsa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar