Introduktion till Genusvetenskap

7,5 hp

Kursen introducerar det genusvetenskapliga forskningsområdet genom att lyfta fram några av dess centrala forskningsfrågor kring förhållandet mellan genus och makt. Huvudsakliga feministiska teoretiska perspektiv och politiska inriktningar presenteras för att visa på olika förståelser av ojämlika genusrelationer och hur dessa kan utmanas. Kursen fäster också särskild vikt vid hur genus samspelar med klass, sexualitet och etnicitet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar