Introduktion till Genusvetenskap

7,5 hp

Kursen introducerar det genusvetenskapliga forskningsområdet genom att lyfta fram några av dess centrala forskningsfrågor kring förhållandet mellan genus och makt. Huvudsakliga feministiska teoretiska perspektiv och politiska inriktningar presenteras för att visa på olika förståelser av ojämlika genusrelationer och hur dessa kan utmanas. Kursen fäster också särskild vikt vid hur genus samspelar med klass, sexualitet och etnicitet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M