Introduktion till Genusvetenskap

7,5 hp

Kursen Introduktion till Genusvetenskap ger en översikt över de teorier om kön och genus som utvecklats från mitten av 1940-talet och fram till början av 2000-talet. Särskilt fokus riktas mot intersektionalitet, postkoloniala studier och queer.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar