Introduktion till maskininlärning

7,5 hp

Kursen behandlar olika koncept och metoder relaterade till maskininlärning. Följande områden tas upp i kursen:

• grundläggande statistiska koncept

• övervakad och oövervakad inlärning

• linjär och polynomial regression

• logistisk regression

• beslutsträd

• supportvektormaskiner

• oövervakad inlärning med klusteralgoritmen k-means

• algoritmutvärdering med hjälp av korsvalidering och medelkvadratfel

• utvärderingsmetriker som precision, recall och F-score

• algoritmimplementering med hjälp av MATLAB

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar