Introduktion till maskininlärning

7,5 hp

Kursen behandlar olika koncept och metoder relaterade till maskininlärning. Följande områden tas upp i kursen:

• grundläggande statistiska koncept

• övervakad och oövervakad inlärning

• linjär och polynomial regression

• logistisk regression

• beslutsträd

• supportvektormaskiner

• oövervakad inlärning med klusteralgoritmen k-means

• algoritmutvärdering med hjälp av korsvalidering och medelkvadratfel

• utvärderingsmetriker som precision, recall och F-score

• algoritmimplementering med hjälp av MATLAB

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken