Introduktion till maskininlärning

7,5 hp

Kursen behandlar olika koncept och metoder relaterade till maskininlärning. Följande områden tas upp i kursen:

• grundläggande statistiska koncept

• övervakad och oövervakad inlärning

• linjär och polynomial regression

• logistisk regression

• beslutsträd

• supportvektormaskiner

• oövervakad inlärning med klusteralgoritmen k-means

• algoritmutvärdering med hjälp av korsvalidering och medelkvadratfel

• utvärderingsmetriker som precision, recall och F-score

• algoritmimplementering med hjälp av MATLAB

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M