Introduktion till transgenderstudier

7,5 hp

I kursen "Introduktion till transgenderstudier" får du som student en inblick i aspekter kring fenomenet transgender, relaterade teoretiska begrepp och den medicinska, aktivistrelaterade och juridiska bakgrunden till ämnesområdet transgenderstudier och det liv transpersoner lever. Du förväntas arbeta oberoende och aktivt, vilket innefattar omfattande studier inom ämnet transgenderstudier och merparten av de texter som studeras är vetenskapliga texter. Kursen ges på engelska och all obligatorisk kurslitteratur är på engelska. Kursen ges som webbkurs på halvfart, vilket innebär att alla föreläsningar och seminarium genomförs i en virtuell lärmiljö. Du förväntas lägga ungefär 20 timmar per vecka på dina studier för att kunna hantera arbetsbelastningen. För att bli godkänd på kursen ska du lämna in flera mindre uppgifter (varav en del genomförs i form av forum), delta i två obligatoriska webbaserade seminarium samt få godkänt på två skriftliga tentamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans