Israel-Palestinakonflikten

7,5 hp

I kursen studeras den historiska bakgrunden till den palestinsk-israeliska konflikten samt efter Israels tillkomst till nutid. I kursen behandlas den förändring över tid som området Palestina genomgick och hur detta påverkades av förändrade lokala, regionala och internationella förhållanden. Vidare studeras konflikten utifrån olika krig som varit samt de olika försök till konfliktlösningar som har gjorts. Ett särskilt intresse ägnas åt sexdagarskriget 1967 och hur konflikten förändrades på grund av kriget.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort två distanskurser om Mellanöstern. Det gäller under höstterminen 1HI405, Introduktion till det nutida Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen kommer 1HI455, Israel-Palestinakonflikten.

I den första kursen, 1HI405, Introduktion till det nutida Mellanöstern, tas Mellanöstern upp på ett allmänt plan sedan första världskriget. Här följs den politiska historien liksom huvuddragen i ekonomiska och sociala förhållanden och förändringar, liksom olika konflikter. Detta är en bred och mångskiftande kurs som tar upp ett antal aspekter av den region som man brukar benämna Mellanöstern. Syftet att ge en introduktion till regionen varefter fortsatta och fördjupande studier kan ske.

I den andra kursen, 1HI455, Israel-Palestinakonflikten, fokuseras på de olika konflikter som har varit och är delar i vad vi brukar beteckna som Israel-Palestinakonflikten.

Dessa kurser är självstående och läses separat, men de är till viss del överlappande. Även om viss överlappning finns, är syftet att kurserna ska kunna läsas i en följd. I den första presenteras regionen och ett antal historiska teman behandlas och i den andra kursen, om Israel-Palestinakonflikten följer en fördjupning av teman som tagits upp i den första kursen.

Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

Välkommen till två kurser om Mellanöstern!

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar