Israel-Palestinakonflikten

7,5 hp

I kursen studeras den historiska bakgrunden till den palestinsk-israeliska konflikten samt efter Israels tillkomst till nutid. I kursen behandlas den förändring över tid som området Palestina genomgick och hur detta påverkades av förändrade lokala, regionala och internationella förhållanden. Vidare studeras konflikten utifrån olika krig som varit samt de olika försök till konfliktlösningar som har gjorts. Ett särskilt intresse ägnas åt sexdagarskriget 1967 och hur konflikten förändrades på grund av kriget.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort de distanskurser om Mellanöstern som ges inom historieämnet under läsåret 2020-2021. Det gäller under höstterminen 1HI405, Introduktion till det nutida Mellanöstern, 7,5 högskolepoäng. Under vårterminen 2021 ges 1HI455, Israel-Palestinakonflikten.

Dessa kurser är självstående och läses separat, men de är till viss del överlappande. I den första kursen, Introduktion till det nutida Mellanöstern, tas regionens historia sedan första världskriget upp och viktiga händelser och historiska processer, som har lagt grunden till dagens Mellanöstern, analyseras. I den andra kursen, 1HI455, Israel-Palestinakonflikten, fokuseras på de olika konflikter som har varit och är delar i vad som brukar betecknas som Palestinakonflikten.

Välkommen att läsa kurser om Mellanöstern. Båda kurserna ges på distans och allt kursarbete sker på en lärplattform och det finns inga fysiska möten. Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar