IT för beslutsfattande och forskning inom hälsa, vård och omsorg

7,5 hp

Kursen handlar om hur information och data som registreras och genereras kopplat till hälsa kan användas för att skapa ny kunskap men även hur den nya kunskapen kan föras tillbaka för att stödja beslut inom hälsa, vård och omsorg. Kursen består av två delar. En del fokuserar på hur register och annan data kan användas i forskning för att skapa ny kunskap, här ingår även viss epidemiologi. Den andra delen ger en översikt av vad som menas med beslutsstöd och vilka olika former som kan finnas, från enkla stöd till mer avancerade system och AI. Vi kommer även att diskutera möjligheter och begränsningar med dessa. Kursen kommer att innehålla ett antal föreläsningar kopplade till litteratur. Dessa föreläsningar kommer att vara inspelade och tillhandahållas via lärplattformen. Vi kommer också att avsätta tider för frågestunder. Under kursen genomför studenterna två mindre individuella arbeten, en till varje del av kursen. Kopplat till varje del kommer vi också att ha seminarier där vi träffas i realtid på distans via Zoom.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans