Engelska kurs

Jaget i reselitteraturen

15 hp

Denna kurs ger studenter en inblick i hur författare har använt sig av reseskildringar för att utforska komplexa frågor kring identitet, historia och maktstrukturer under 1900-talet.

Kursen fokuserar framförallt på relationen mellan jaget och andra, och på reseskildringar som en estetisk utforskning av jaget och världen. Den inbjuder studenten att utforska de frågeställningar som tas upp under kursen genom att skriva en text som är modellerad efter den akademiska forskningsartikeln. Således introducerar den studenten till en del av de metoder som används i akademiskt arbete inom humaniora.

Estetik och ideologi

Resenärers möten med det som porträtteras som andra kulturer tenderar att understryka den ojämna maktbalansen i relationer mellan människor från olika delar av världen, och att göra resenärerna medvetna om sina egna fördomar och privilegier. Reseskildringar bjuder därför in till läsning som kritiskt utforskar hur relationer mellan olika delar av världen och mellan resenären och de folk han eller hon möter konceptualiseras och förmedlas. Kursen erbjuder en möjlighet att lära om och diskutera de invecklade relationerna mellan estetik och ideologi.

Reseskildringar inom litteratur

Resor är otvivelaktigt ett av litteraturens äldsta teman. Det förekommer i verk såsom The Epic of Gilgamesh, The Odyssey, The Conference of the Birds och i de isländska sagorna. Resor har ofta förknippats med äventyr, personlig utveckling och ett sökande efter nya andliga och filosofiska horisonter. Det sätt på vilket vi ofta konceptualiserar resor påminner om det sätt på vilket berättelser ofta är uppbyggda: det finns en linjär progression från början till slut. Det finns även en eller flera personer som stöter på och överkommer hinder och utmaningar, vilket får dem att omdefiniera sig själva och sin relation till världen.

Reseskildringar har ofta betraktats som lite mindre värd litteratur, som något som varken är riktigt fakta eller riktigt fiktion, som litteratur helt upptagen av exotismen och det märkliga med "andra" kulturer. Det finns dock många exempel på hur 1900-talsförfattare har använt erfarenheter från resor och reseskildringar som ett sätt att utforska relationen mellan historia och identitet, kolonial diskurs, genusfrågor, mm. Den typen av texter är dessutom ofta anmärkningsvärt påhittiga och estetiskt komplexa.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar