Jane Austen - igår och idag

7,5 hp

Kan du inte få nog av Mr. Darcy? Älskar du allt som har med Jane Austen att göra? Då är detta kursen för dig. Kursen ger en introduktion till Jane Austens författarskap med utgångspunkt i ett par av hennes verk för att sedan presentera och diskutera hur hennes verk på olika sätt uppmärksammas i dagens populärkultur. Jane Austens popularitet diskuteras från olika synviklar. Begreppet intertextualitet blir väsentligt då moderna omskrivningar och bearbetningar av Austens verk diskuteras. Kursen ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg för att kunna analysera de skönlitterära verk som läses.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar