Juridisk franska

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att vidga dina kunskaper om juridisk terminologi på franska av privata eller professionella skäl till exempel när du är översättare. Kursens syften är att förstärka de kommunikativa färdigheter i franska som efterfrågas samt att kunna förstå de grundläggande dragen i det franska rättssystemet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans