Klimatnödlägesstudier, grundkurs

7,5 hp

Vi lever i ett klimatnödläge och behöver bryta inaktiviteten för att hitta lösningar till den akuta krisen. I denna sommarkurs tar vi oss an frågor kring det nödläge vi befinner oss i och diskuterar både konkreta och mer spekulativa svar på klimatkrisen.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har fastställt att vi nu lever i vad som kan beskrivas som ett planetärt klimatnödläge. Detta blir allt tydligare i livets alla aspekter. Men vad menas med termerna "klimat" och "nödläge", och vad händer när de förs samman i ett "klimatnödläge"? Hur kan vi förhålla oss etiskt, konstnärligt, kulturellt, politiskt och kognitivt till klimatets nästan obegripliga komplexitet och till det nödläge vi befinner oss i? Varför är det så att "business-as-usual" på många sätt verkar vara det rådande svaret på klimatkrisen? Och hur kan vi nå bortom denna passivitet och skapa handlingsutrymmen i förhållande till komplexa skalor och tidsperspektiv? Det här är några av de akuta frågor du kommer att stöta på under kursen.
Kursen är kopplad till forskningsklustret IMS Green: Mediation of Climate and Ecological Emergency, en del av Center för Intermediala och Multimodala Studier.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.