Klimatnödlägesstudier

30 hp

Observera att masterkursen på 30 hp i Climate Emergency Studies erbjuds som en hybridutbildning som består av fyra tvådagars intensiva internat i Växjö och/eller Malmö/Köpenhamnsregionen varvat med regelbundna digitala seminarier och handledningar. Studenter är endast skyldiga att fysiskt närvara vid retreaten i Malmö/Köpenhamn. Alla övriga delar av kursen består av distansundervisning utan krav på fysisk närvaro vid Linnéuniversitetet i Växjö eller Kalmar. Om du har frågor angående kursens utformning och upplägg, vänligen kontakta kursansvarig.

Vi lever i ett klimatnödläge och behöver bryta inaktiviteten för att hitta lösningar till den akuta krisen. I denna masterkurs tar vi oss an frågor kring det nödläge vi befinner oss i och skapar både konkreta och mer spekulativa svar på klimatkrisen. Utbildningen har ett unikt upplägg där du som student är både medskapare och medbeslutare i kursen.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har fastställt att vi nu lever i vad som kan beskrivas som ett planetärt klimatnödläge. Detta blir allt tydligare i livets alla aspekter. Men vad menas med termerna "klimat" och "nödläge", och vad händer när de förs samman i ett "klimatnödläge"? Hur kan vi förhålla oss etiskt, konstnärligt, kulturellt, politiskt och kognitivt till klimatets nästan obegripliga komplexitet och till det nödläge vi befinner oss i? Varför är det så att "business-as-usual" på många sätt verkar vara det rådande svaret på klimatkrisen? Och hur kan vi nå bortom denna passivitet och skapa handlingsutrymmen i förhållande till komplexa skalor och tidsperspektiv? Det här är några av de akuta frågor du kommer att stöta på under kursen.

I masterkursen Klimatnödlägesstudier är du som student med och diskuterar och skapar konkreta såväl som mer spekulativa konstnärliga svar på det rådande planetära klimatnödläget. Efter att ha gett en översikt över vad vi för närvarande vet om klimatnödläget fortsätter kursen att utforska olika sätt att förstå och forma liv i en planetär klimatkris. Under den andra halvan av kursen utvecklas samarbetsprojekt med externa partner som gör att vi kan gå från "klimatnödläge" till "klimataktion". Samarbetet förankrar också kursen i en verklighet utanför universitetet.

Eftersom du som student på kursen kommer att bli beslutsfattare på framtidens planet är frågan om utbildning och pedagogik central i Klimatnödlägesstudier. Kursen har därför ett experimentellt pedagogiskt förhållningssätt med fokus på ekopedagogik och kollaborativt lärande. Som student är du medbeslutande och medskapare i kursen och utifrån kursplanens allmänt angivna mål bygger du och dina medstudenter, lärare och externa partners tillsammans upp en teoretisk grund. Ni bygger också upp ett utrymme för kreativt och kritiskt tänkande, samarbete och handling.

Masterkursen är kopplad till Centre for Climate Emergency Studies, som är en transdisciplinär plattform för forskning, utbildning och åtgärder relaterat till klimatkrisen. Kritiska teoretiska, vetenskapliga och konstnärliga perspektiv och metoder möts i centrets verksamhet. Fokus ligger på experiment, kreativitet, kritik och klimatnödlägesrelaterad aktion.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.