Källa/Source: View of the great mine of copper of Fahlun in Dalecarlia, from a drawing by Johan Fredrik Martin of Stockholm, 1822, in  E. D. Clarke, Travels in various countries of Europe, Asia and Africa. Scandinavia bd. 3:2 (Cambridge, 1823).

Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi

7,5 hp

Things happen simultaneously in the same or different places and are perceived differently depending on who is experiencing them. Yet, history writing has long been dominated by a ‘Western’ or European approach to narrating and making sense of the past. This course we will discuss postcolonial and global-history theories that set out to challenge this Eurocentrism. It will in particular discuss the challenges facing history writing when it comes to illustrating people’s varying experiences and the stories that originate from European colonialism and expansion. Credits in history and some previous knowledge of historical methods and historiography are required.

Bli en del av ett globalt samhälle vid ett internationellt universitet!

Den här kursen är valbar inom masterprogrammet i koloniala och postkoloniala studier. Programmet möter behov av kritisk analys av kolonialismens innehåll, betydelser och konsekvenser. Ett särskilt fokus ligger på hur den moderna världen har formats genom kolonial maktutövning och dess postkoloniala uttryck i det förflutna och idag, och hur dessa faktorer fortsätter att påverka ekonomiska, sociala, kulturella och politiska relationer i det postkoloniala samtida samhället. Det finns ett nära samarbete med det internationella forskningscentret Concurrences.

Läs mer

Image source: View of the great mine of copper of Fahlun in Dalecarlia, from a drawing by Johan Fredrik Martin of Stockholm, 1822, in  E. D. Clarke, Travels in various countries of Europe, Asia and Africa. Scandinavia bd. 3:2 (Cambridge, 1823)

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.