Koloniala historier och postkolonial teori: samtidigheter som historisk metodologi

7,5 hp

Things happen simultaneously in the same or different places and are perceived differently depending on who is experiencing them. Yet, history writing has long been dominated by a ‘Western’ or European approach to

narrating and making sense of the past. This course we will discuss postcolonial and global-history theories that set out to challenge this Eurocentrism. It will in particular discuss the challenges facing history writing when it comes to illustrating people’s varying experiences and the stories that originate from European colonialism and expansion. Credits in history and some previous knowledge of historical methods and historiography are required.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar