Kommunikation för social hållbarhet

30 hp

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma vars arbete har betydande inslag av kommunikation. I första hand ska kursen ses som en fort- eller vidareutbildning som är skapad mot bakgrund av den ökade komplexitet och de stora förändringar som ägt rum och alltjämt äger rum i samhället. Förutsättningarna för det strategiska kommunikationsarbetet har därmed grundligt förändrats, vare sig detta bedrivs lokalt, nationellt eller globalt. Kursen ska därför ge en aktuell sociologisk analys av ett förändrat socialt landskap och av vardagslivets nya praktiker och sätta detta i relation till strategiskt kommunikationsarbete och social hållbarhet. Vidare ska kursen förmedla färdigheter i att hantera metoder för samhälls- och kommunikationsanalys.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken