Kommunikation, makt och påverkan

30 hp

Kursen utgår från grundläggande medie- och kommunikationsvetenskaplig teori och uppmärksammar särskilt kommunikation utifrån ett makt- och påverkansperspektiv. Strategisk kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete undersöks och analyseras liksom förändringsprocesser och viktiga drag i det moderna mediesamhället – t ex framväxten av de nya digitala kommunikationsplattformarna. Särskilt intresse ägnas de s k informations- och kommunikationsklyftorna utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv.

Kursen rymmer ett flertal tillämpningar som syftar till att träna den studerandes kommunikativa färdigheter; muntlig presentation, målgruppsanpassat skrivande samt presskonferens.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken