Kommunikation bok

Kommunikation

10 hp

Kursen presenterar och problematiserar begreppet kommunikativ kompetens och diskuterar den kommunikativa språksyn som präglar dagens undervisning i främmande språk. Vidare ges en introduktion till användning av informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisning, med särskilt fokus på digital literacy, mobile assisted language learning och olika former av autentisk nätbaserad kommunikation. En stor del av kursen omfattar studenternas egna aktiviteter i form av bl.a. webbplatsanalyser, webbseminarium, projektutveckling, multimedial produktion och kontinuerligt deltagande i flera olika former av nätbaserad kommunikation (såsom bloggande, diskussionsforum och chatt).

Kursen ges på distans utan fysiska träffar. Undervisningsformer som kan förekomma är föreläsningar och seminarier, gruppdiskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar via en webbaserad lärplattform. Undervisningen bedrivs på engelska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans