Komparativ politik

7,5 hp

I kursen behandlas olika länders politiska system med grund i centrala begrepp och teorier i jämförande politik. Viktiga inslag är att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar den politiska utvecklingen och hur fördelningen av makt är organiserad i olika politiska system. Vidare diskuteras vilka skillnader som framträder mellan olika länders politiska system, vad som orsakar dessa skillnader och vilka konsekvenser de medför.

Kursen 1SK128 bildar tillsammans med de efterföljande kurserna 1SK122, 1SK127 och 1SK125 det grundläggande kursblocket Statsvetenskap I.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M