Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år

60 hp

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen enligt 2001-års förordning med inriktning mot förskola, fritidshem, grundskolans senare år eller gymnasiet. Denna inriktning innehåller studier i matematik och svenska samt verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans tidigare år. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i Linnéuniversitetets partnerområden.

Denna inriktning tillsammans med tidigare lärarexamen kan ge dig en lärarexamen mot grundskolans tidigare år enligt 2001-års förordning. Tidigare ämnesstudier i matematik och svenska kan (eventuellt) tillgodoräknas.

Din tidigare examen ska innehålla 90 hp allmänt utbildningsområde. För en lärarexamen mot grundskolans tidigare år om 210 hp krävs allmänt utbildningsområde 90 hp, Inriktning i matematik och svenska inklusive 10 veckors VFU, 60 hp och två specialiseringar om vardera 30 hp som kan vara tvärvetenskapliga eller breddande i något skolämne.

Distansinformation

Sammankomster: Kursen ges på distans med 2-4 obligatoriska träffar perdelkurs förlagda till Linnéuniversitetet-Växjö och/eller Kalmar. Preliminära datum för dessa träffar meddelas i god tid före kursstart. Studierna genomförs i huvudsak via distansverktyg där de studerande möter varandra samt kurslärare via Internet. Kursdeltagarna arbetar såväl enskilt som i grupp med uppgifter som tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen, kursplanemål och kursdeltagarnas egen undervisning eller erfarenhet.

IKT-stöd och teknikinformation: Det krävs att studenten har tillgång till dator med Internetanslutning.

Examination: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom diskussioner samt enskilda uppgifter. En del av examinationen är de praktiska moment som den studerande genomför och presenterar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M