Kompletterande studier för kandidatexamen i elektroteknik

60 hp

Kursen riktar sig till studenter med två års universitetsstudier i huvudämne elektroteknik och som siktar på en kandidatexamen. Längden på denna kurs är ett år och är indelad i olika delkurser i elektroteknik, främst med inriktning mot reglerteknik, telekommunikation och elektronik. Den sista delkursen består av ett examensarbete (15 hp).

Här följer ett exempel på delkurser som kan ingå:

Hösttermin:

2ED393 Radioteknik, 7,5 hp

2ED313 Reglerteknik, 7,5 hp

2ED403 Mobil radiokommunikation, 7,5 hp eller 2ED353 Mikrovågsteknik, 7,5 hp

1ED433 Elkraftsystem, 7,5 hp

Vårtermin

2ED414 Mikroelektronik, 7,5 hp

2ED383 Antennteknik, 7,5 hp

2ED34E Elektroteknik, examensarbete (kandidat), 15 hp

Innehållet beskrivs i kursplanen för respektive kurs.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M