Konflikt och krig i Mellanöstern

7,5 hp

Kursen fokuserar på politiska, politiskt-religiösa, sociala och ekonomiska förhållanden i länder och samhällen i det samtida Mellanöstern. Efter en allmän översikt av regionen fokuseras på orsaker till och konsekvenser av konflikter och krig. Extra fokus läggs bland annat på oljeresursernas betydelse, sociala och etniska klyftor, omvärldens inflytande på regionen samt orsaker till och effekter av den s.k. "arabiska våren" 2011. Nutida förhållanden står i fokus med historiska återkopplingar till tiden efter första världskriget.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans