Konflikt och samarbete efter kalla kriget

7,5 hp

Historien tar inte slut! Världen har fortsatt att förändras efter det kalla krigets slut och i denna kurs diskuteras internationella förhållanden under cirka 25 år. Kursen förväntas ge bakgrundskunskaper till några av nutidens politiska frågor.

I kursen tas upp väsentliga aktörers inrikespolitiska förhållanden och mellanstatliga relationer efter det kalla krigets slut. Här fokuseras på i huvudsak USA, Ryssland, Europeiska unionen och Kina. Deras samarbets- liksom konfliktrelationer diskuteras och här följs övergången från 1990-talets samarbetsinriktade situation i internationell politik till den efterföljande multipolära och mer konfliktfyllda globala ordningen.

I kursen tas även upp regionala förhållanden. Här följs förändringen från Europeiska gemenskaperna (EG) till bildandet 1993 av Europeiska unionen (EU) och hur EU sedan dess både vidgats och tagit upp nya medlemmar samt fördjupats genom en fortsatt integration. Vidare följs förändrade regionala förhållanden i Mellanöstern med bl.a. invasionen av Irak 2003 och den s.k. ”arabiska våren” 2011 som avgörande händelser med långtgående konsekvenser.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans