Konst- och bildvetenskap III

30 hp

Kursen innebär en fördjupning i konst- och bildvetenskaplig teori och metod. Du läser ett urval konst- och bildvetenskapliga texter, representerande olika skolor av särskilt intresse från metodologisk och teoretisk synpunkt. Dessutom prövas olika metoder för analys och tolkning av bild, design och gestaltad miljö. Vidare genomför du ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M i Växjö