Konst- och bildvetenskap III

30 hp

Kursen innebär en fördjupning i konst- och bildvetenskaplig teori och metod. Du läser ett urval konst- och bildvetenskapliga texter, representerande olika skolor av särskilt intresse från metodologisk och teoretisk synpunkt. Dessutom prövas olika metoder för analys och tolkning av bild, design och gestaltad miljö. Vidare genomför du ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken