Koranen. En islamologisk introduktion

7,5 hp

Koranen intar en central position inom islam. Den är en helig skrift vars ord uppfattas som en direkt uppenbarelse från Gud till profeten Muhammed på 600-talet evt. Dess position som auktoritet är så gott som oomtvistad bland muslimer idag, och det uppfattas som bärare av eviga sanningar. Detta visar sig bland annat i dess roll i teologiska, juridiska och politiska nutida diskussioner. Dock är Koranen också en helig skrift i så måtto att den har en central position i det rituella livet. Recitation av Koranens text är en konstart, enskilda koranexemplar hanteras med stor respekt och vördnad, och inte minst finns en vida spridd uppfattning om korantexten som bärare av helig kraft, en kraft som kan användas till exempel för att bota sjukdomar. Kursen är en introduktion till Koranens struktur, texthistoria form och innehåll, men framför allt till dess roller och funktioner i olika sammanhang

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar