Korpusmetoder i praktiken

15 hp

Corpus linguistics is a widely used method of linguistic inquiry in which large samples of language data are analysed using computers. The quantitative and qualitative findings from corpora allow linguists to study language in an evidence-based fashion. In this course students are introduced to basic and intermediate methods in corpus linguistics and the use of basic statistical methods used in linguistics. We will use several of the most important corpora available today as well as learn how to compile our own corpora. The course does not require programming skills.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar