Kriminalromanen: tradition och förnyelse

7,5 hp

Vilken var egentligen den första kriminalromanen? Hur får jag reda på skillnaden mellan hårdkokt deckare och psykologisk thriller? Elementärt! I denna kurs studeras kriminalromanens utveckling, vi undersöker vilka avtryck olika verk och författare har lämnat i historien och blottlägger olika genrers strukturer.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar