Kriskommunikation i utbildning och arbetsliv

7,5 hp

Under senare tid har det uppstått kriser i samhället som berört oss alla på ett eller annat sätt, såsom Covid-19 pandemin och krig i Europa. Förutom de stora samhällskriserna som får konsekvenser i företag och organisationer, möts vi ständigt av lokala kriser av olika slag. Det kan handla om nedskärningar, olyckor, dödsfall, cyberattacker och andra händelser som plötsligt eller mera smygande kan förändra vardagen i organisationen och som vi behöver ha en beredskap för att hantera.

En central aspekt i krishantering är kommunikation, vilket den här kursen handlar om.
Kursen behandlar både intern- och extern kriskommunikation i företag och offentliga organisationer, däribland skola och utbildningsinstitutioner, och innefattar kommunikation med olika målgrupper, där vuxna, barn- och ungdomar berörs.

Särskilt fokus riktas mot ledarskapets roll i kommunikationsprocessen, samt samspelet mellan ledare och medarbetare. Vidare behandlas upprättande och granskning av kriskommunikationsplaner och organisationers praktiska tillämpning av intern- och extern kriskommunikation.

Kursen ges på distans där undervisningen sker on-line via E-mötesverktyget Zoom.

Kursansvarig: Karin Kilhammar

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.