Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter

7,5 hp

Kursen diskuterar centrala vetenskapliga teorier inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Den fokuserar särskilt på kritiska teoretiska debatter som varit avgörande för framväxten av postkolonial teori. Inom kursen undersöks historiska och samtida praktiker i termer av maktrelationer, dominans och underordning under modern tid. Studenter utmanas att förstå och förhålla sig till teorikomplex och fenomen som orientalism, eurocentrism, dekolonialism, nationalism och diaspora. Kursen problematiserar teoretiska begrepp som identitet, ras och kön. Kursen ges under termin 1 av programmet och är obligatorisk.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M