Kritisk teori och digital transformation

7,5 hp

Inom kursen diskuteras perspektiv på hur den kritiska traditionen inom humaniora och samhällsvetenskap kan kontextualisera och problematisera implementeringen av ny digital teknik inom akademin och samhället. Kursen fokuserar på kritiska perspektiv på tre aspekter av digital humaniora: utvecklandet av nya metoder för datadriven forskning; infrastrukturen för delande av information och sökning; digitalisering inom kulturarvssektorn. Under kursen analyserar studenterna utvalda pågående digitaliseringsprojekt eller metodologiska tillämpningar. Inom ramarna för denna uppgift adresseras frågor kopplade till digitaliseringens och nya forskningsmetoders inflytande över aspekter såsom social diversitet, forskningsetik, ideologisk reproduktion, genus och ekonomisering.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans